Úvod

Jak šel čas s kauzou “Jízdenky dopravního podniku, resp. 17 haléřů pro Rittiga”.


Vývoj v čase

2019

16/02/2019

Zakázka na jízdenky z pohledu výjimky ze zákona o veřejných zakázkách

Stanovisko “poškozeného DP” k roku 2007: Z analýzy, kterou pro DP zpracovala v 15.2.2013 advokátní kancelář Brodec & Partners: „DPP nebyl povinen zadávat Veřejnou zakázku na dodávky jízdních dokladů dle ZVZ, neboť určité ochranné prvky jízdních dokladů, jejichž dodávka byla předmětem Veřejné zakázky, představovaly utajovanou informaci dle UIBZ. Tento postup umožňovalo ustanovení…Čtěte dále

27/02/2019

Znalecký posudek obhajoby k jízdenkám Neograph – závěr

“Jízdní doklady vyráběné společností Neograph pro DP Praha jsou nesrovnatelné (ve smyslu technicky obdobné) s ostatními jízdenkami, protože zvolené technologie a ochranné prvky jsou odlišné a netradiční pro tento druh cenin. Jízdní doklady vyráběné společností Neograph pro DP Praha nelze tedy považovat za srovnatelný (ve smyslu obdobný, resp. srovnatelný vzorek)…Čtěte dále

27/02/2019

Manipulace s trestním spisem

Během provádění důkazů u soudu dne 27.2.2019 vyšlo najevo, že dokument, který byl součástí spisu v době, kdy se obžalovaní s jeho obsahem seznamovali, součástí spisu již není. Jde o list č. 8850 – objednávka dotisku jízdenek v designu Neograph, vystavená DPP v prosinci 2011, tedy po odchodu M. Dvořáka,…Čtěte dále

18/03/2019

Další posudek poškozeného DPP

Dnes byl soudem předloženo odborné stanovisko znaleckého ústavu Kreston, který byl zmocněncem poškozeného DPP pověřen zpracováním dalšího (v pořadí již 4 stanoviska pro DPP ke způsobené škodě). Závěr: 1. Zpracovatel této zprávy nemá k disposici dostatečné a vhodné tržní informace k ověření ceny obvyklé pro srovnatelné jízdní doklady dodávané společností…Čtěte dále

23/05/2019

Zdůvodnění rozsudku – jízdenky Neograph

Dále přejdu k další části, a to je skutek obžaloby označený jako I.2, a je to zakázka Neograph. Úvodní skutkové tvrzení obžaloby zní následovně, cituji obžalobu: „V blíže neurčený den v druhé polovině roku 2007 na blíže nezjištěném místě v Praze Dvořák jako generální ředitel Dopravního podniku a Štika, ekonomický…Čtěte dále

 

Shlédnutí: 854

error: Pozor: Obsah je chráněn.
wpChatIcon